Villkor/ Policy

Här är viktiga föreskrifter och villkor som gäller för alla beställningar och ordrar från Alecto AB.


Alecto AB åtar sig att stå för hela processen enligt de som anvisas ovan. Vid fel eller missförstånd från leverantörens sida har kunden inte rätt att begära kompensation vilket kunden medger vid accepterande & beställning via hemsidan. Tills det att faktura är betald äger 
Alecto AB  dess produkter. 
Alecto AB  tar inte på sig misstag eller fel från andra leverantörer eller parter. 
Alecto AB  tar inte heller ansvar för tidsförlust, ev. merkostnader eller förseningar som kan uppstå på grund av felaktiga system, montage eller vandalisering.

Som konsument har du i enlighet med konsumentlagstiftningen rätt att reklamera en felaktig vara. Om du upptäcker ett fel måste du meddela 
Alecto AB om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Om köparen inte reklamerar inom 1 år från tidpunkten då köparen tog emot varan, förlorar köparen rätten att åberopa felet. Alecto AB  kan inte med säkerhet ta på sig att åtgärda fel som upptäcks efter montaget av produkterna. 


Alecto AB tillverkar produkter efter kunders mått, Eftersom våra varor är måttbeställda enligt varje kunds anvisningar lämnar vi ingen ångerrätt för köpet i enlighet med 2 kap 11 § punkt 3, Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Alecto AB förbehåller rätten på en tolerans om +/- 2 mm i likhet med Byggbranschen. Sömnadsmån och styng behåller sig inom +/- 1 mm. 
Alecto AB  tillverkar raka system om inget annat föreskrivs. Alecto AB förbehåller sig rätten att dröja med leverans då förseningar från tredje part uppstår. Alecto AB ersätter ej förseningar som kan hänvisas till ovan. 
Alecto AB arbetar med ledande vävtillverkare, därav finns kunskap att kunna informera att alla vävar fransar, töjer sig och bildar märken med tid och i tur med användning, detta räknas inte in i produktgarantin. Detta beteende ifrån väven är enligt dennes natur och därav hänvisas produktgarantin till Vävtillverkaren. Leveranstid beräknas alltid till 2st kompletta veckor om inget annat anges eller röda dagar infaller. 
Alecto AB kan inte ta på sig misstag från andra leverantörer eller felaktiga förutsättningar som ofullständig information kring infästning, lutning eller annat som kan påverka montage och tillverkningsresultatet. i
Alecto AB priser ingår aldrig montage eller installation om det inte specificeras enligt ovan. Dröjsmålsränta och övrig ränta är 8% enligt räntelagen. På delbetalningar och uppläggningar av betalningar efter upplupen betalningsfrist räknas 8% ränta och en påminnelseavgift på 80kr. Kunden kan i överenskommelse med Alecto AB besluta om att dela upp betalningen under 6/12/24 månaders period. Detta måste styrkas skriftligt med giltig underskrift från bägge parter. Vid uppläggning av avbetalning får kunden en kredit.

När kundens kredit blir överskriden debiteras kunden enligt angiven ränta. Från och med det att faktura sänds ut ska reklamationer och bestridan mot fakturan lämnas skriftligt till Alecto AB inom 5 arbetsdagar från fakturans utställelsedatum. Alecto AB förbehåller sig rätten att kunna granska sina utgivna offerter innan beslut. En option för ev. merarbete är ett förslag där 
Alecto AB har rätt att avbryta utan vidare. Vid accepterande och beställning via hemsidan accepterar kunden ovan villkor och föreskrifter.