Villkor/ PolicyVillkor och garanti

Här är viktiga föreskrifter och villkor som gäller för alla beställningar och offerter från Alecto AB. Alecto AB (ALECTO SOLSKYDD) lämnar 2 års garanti på produkter och tjänster.


Alecto AB åtar sig att stå för hela processen av Ordrar via Alectos behöriga personal. Vid fel eller missförstånd från leverantörens sida har kunden inte rätt att begära kompensation vilket kunden medger vid accepterande av offert & beställning via Alecto. Tills det att faktura är betald äger Alecto AB  dess produkter. Alecto AB  tar inte på sig misstag eller fel från andra leverantörer eller parter. Alecto AB  tar inte heller ansvar för tidsförlust, ev. merkostnader eller förseningar som kan uppstå på grund av felaktiga system, montage eller vandalisering. Alecto erbjuder kunder rätt att avbryta beställningar upp till 48 timmar efter lagd beställning. Efter denna tidsfrist kommer det uppstå en kostnad efter avbruten order. Om skälig tid förflutit och produkter hunnit produceras, behandlas, processeras eller hanteras kommer beställningar inte gå att avbryta. 

Som konsument har du i enlighet med konsumentlagstiftningen rätt att reklamera en felaktig vara. Om du upptäcker ett fel måste du meddela 
Alecto AB om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Om köparen inte reklamerar inom 1 år från tidpunkten då köparen tog emot varan, förlorar köparen rätten att åberopa felet. Alecto AB  kan inte med säkerhet ta på sig att åtgärda fel som upptäcks efter montaget av produkterna. 


Alecto AB tillverkar produkter efter kunders mått, Eftersom våra varor är måttbeställda enligt varje kunds anvisningar lämnar vi ingen ångerrätt för köpet i enlighet med 2 kap 11 § punkt 3, Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Alecto AB förbehåller rätten på en tolerans om +/- 2 mm i likhet med Byggbranschen. Sömnadsmån och styng behåller sig inom +/- 1 mm. 
Alecto AB  tillverkar raka system om inget annat föreskrivs. Alecto AB förbehåller sig rätten att dröja med leverans då förseningar från tredje part uppstår. Alecto AB ersätter ej förseningar som kan hänvisas till ovan. 
Alecto AB arbetar med ledande vävtillverkare, därav finns kunskap att kunna informera att alla vävar fransar, töjer sig och bildar märken med tid och i tur med användning, detta räknas inte in i produktgarantin. Detta beteende ifrån väven är enligt dennes natur och därav hänvisas produktgarantin till Vävtillverkaren. Leveranstid beräknas alltid till 2st kompletta veckor om inget annat anges eller röda dagar infaller. 
Alecto AB kan inte ta på sig misstag från andra leverantörer eller felaktiga förutsättningar som ofullständig information kring infästning, lutning eller annat som kan påverka montage och tillverkningsresultatet. i
Alecto AB priser ingår aldrig montage eller installation om det inte specificeras enligt ovan. Dröjsmålsränta och övrig ränta är 8% enligt räntelagen. På delbetalningar och uppläggningar av betalningar efter upplupen betalningsfrist räknas 8% ränta och en påminnelseavgift på 80kr. Kunden kan i överenskommelse med Alecto AB besluta om att dela upp betalningen under 6/12/24 månaders period. Detta måste styrkas skriftligt med giltig underskrift från bägge parter. Vid uppläggning av avbetalning får kunden en kredit.

När kundens kredit blir överskriden debiteras kunden enligt angiven ränta. Från och med det att faktura sänds ut ska reklamationer och bestridan mot fakturan lämnas skriftligt till Alecto AB inom 5 arbetsdagar från fakturans utställelsedatum. Alecto AB förbehåller sig rätten att kunna granska sina utgivna offerter innan beslut. En option för ev. merarbete är ett förslag där Alecto AB har rätt att avbryta utan vidare. Vid accepterande och beställning via oss accepterar kunden ovan villkor och föreskrifter. Integritetspolicy för Alecto AB

Vi på Alecto AB tar integritet och hantering av personuppgifter på största allvar. Vi följer strikt reglerna och principerna som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för att säkerställa skyddet för de personuppgifter vi behandlar.

Vår integritetspolicy innefattar:

1. **Insamling av personuppgifter:** Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra ändamål och för att erbjuda våra tjänster.

2. **Användning av personuppgifter:** Personuppgifter används endast för de ändamål som de samlades in för och enligt samtycke från användaren.

3. **Säkerhet:** Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller skada.

4. **Rättigheter för registrerade:** Vi respekterar individens rättigheter enligt GDPR, inklusive rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning av personuppgifter.

5. **Delning av personuppgifter:** Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan lämpliga säkerhetsåtgärder och endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster.

Om du har frågor eller vill ha mer information om vår integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss på [kontaktinformation].

Senast uppdaterad: [2024-02-22]